Direktlänk till namninsamlingen

Introduktion

På den här sidan har vi beskrivit automatspelslagen och dess, enligt oss, tämligen negativa inverkan på spelkulturen i Sverige. Vi har där också förklarat att vi som står bakom Retrospelsmässan skall använda vår organisation för att försöka driva igenom ett avskaffande av lagen och således också möjliggöra för näringsidkare och föreningar i Sverige att ställa ut spel för allmänheten.

Nedan presenterar vi vår plan för hur vi har tänkt att gå vidare med detta och hur vi tänker att någon utomstående kan hjälpa till.

Vad?

ISA är en opinionsbildning för en uppluckring av automatspelslagen och ett slopande eller kraftigt sänkande av de statliga höga avgifterna på innehavet av arkad och flipperspel. ISA skall sändas tydligt till berörda myndigheter, lokalpolitiker och till tjänstemän inom riksdag och regering på en bred politisk front.

Syfte

Att underlätta öppnandet av spel- och nöjeshallar, hädanefter omnämnt som ”arkadhallar” i Sverige, samt utveckla och främja en levande spelkultur kring dessa.

Avgränsning

Följande typer av spelautomater faller inte inom ramen för det här initiativet:

  • Värdeautomatspel – (ex. Vegas-spel)
  • Varuspelsautomat – (ex. kran-spel med gosedjur)
  • Penningautomater på fartyg – (ex. enarmad bandit)

Initiativet är enbart inriktat på den typ av spel som enligt Lotteriinspektionens definitioner faller inom kategorin förströelsespel, alltså:

  • Speldatorer på t.ex. LAN-caféer
  • Arkadmaskiner (en form av poängjaktsbaserat TV-spel)
  • Flipperspel (elektromekaniskt nöjesspel)
  • Spelkonsoler (såsom Xbox, PlayStation och Wii)

Intressenter

Nöjes- och spelrelaterat näringsliv som i sin verksamhet normalt kommer i kontakt med, eller har möjlighet till offentligt uppställda dator-, tv-, och flipperspel.
Föreningar som i sitt föreningsutövande nyttjar eller kommer i kontakt med dator-, tv-, och flipperspel.

Vår syn och vision

Tiden är mogen för det svenska samhället att inse att spel, sedan många år, är en del av populärkulturen globalt och likställd med film, musik och övrig media. Faktum är att spelindustrin skapar sedan flera år tillbaka ett större ekonomiskt värde än film- och musikindustrin i många länder, och TV-spel är ett av Sveriges största exportvaror just nu. Datorspel som Counter-Strike och Minecraft har hundratusentals spelare världen över. TV-spel som Super Mario som tillhör ett av världens största och populäraste spel, har miljontals spelare och de allra flesta har någon gång kommit i kontakt med den japanska superikonen.

TV- och datorspel lockar alla, unga som gamla oavsett kön och ursprung, det är ett intresse att mötas kring och det finns numer en fyrtio år gammal spelhistoria att berätta för nya generationer. I Japan och USA finns stora arkadspelshallar med massor av förströelsespel för allmänhetens nöje. Det skapar en glad miljö och skänker glädje och utmaning till de som spelar. Den som någon gång har besökt en arkadspelshall med förströelsespel i Tokyo lämnar sällan lokalerna utan ett leende på läpparna, inte bara på grund av spelen, utan även kring den kultur och socialt umgänge som spelen främjar.

Automatspelslagen hindrar nyetablering av verksamheter inom detta område! Eftersom den är utformad på ett sådant vis att människor i dag hindras från att komma i kontakt med tv-spel och datorspel. Automatspelslagen bygger på tesen att datorspel och tv-spel är skadligt, och att den håller ungdomen borta från föreningslivet. Något som i dag är helt bakvänt och i stället skapar en barriär till nya mötesplatser.

Ett långsiktigt mål

Att vinstdrivande och självbärande arkadhallar åter kan öppnas upp för allmänheten, där människor kan samlas och umgås kring ett gemensamt intresse för arkad- och flipperspel.

Att föreningar stadigvarande kan ha en arkadspelshall iordningställd för allmänhetens inbjudan.

Att nyutveckling av förströelsespel kan ske i Sverige där ny innovativ teknik kan användas i utvecklingen av sagda spel.

Entreprenörerna

Planeringsgruppen bakom Retrospelsmässan, som i åratal har lockat tusentals och åter tusentals människor till Göteborg och som på oavlönad ideell basis skapat norra Europas största spelmässa med fokus på retro-, arkad-, dator- och TV-spel.

Efter Retrospelsmässans populära och starka etablering på marknaden har en mängd övriga spelmässor öppnat landet över, och även i våra grannländer. TV-spel är omåttligt populärt och ett naturligt inslag i livet hos miljontals människor världen över.

Metoder

Genom namninsamlingar, brev, e-post, och direkt samt att deltaga och synas på diverse event hoppas vi på att kunna bilda opinion.

En namninsamling finns redan nu uppsatt på www.skrivunder.com/isa-rsm. Den här länken är tänkt att spridas!

Du som vill engagera dig så kan maila oss på isa@retrospelsmassan.se.

Hur beskriva?

De vi i första hand vill påverka är politiker och politiska tjänstemän från alla partier, främst i beslutsfattande position. Vi vill få alla sorters människor från alla delar av samhället och olika bakgrunder på vår sida. Vi vill att de ska förstå vår sak! Vi vill att de också ska vilja ha arkadhallar i Sverige. Vi vill få så väl medelålders kvinnor som äldre herrar att vilja tillåta förströelsespel, och dessutom tycka att det är en bra sak att den svenska ungdomen står och drar i spakar och skjuter rymdmonster. Särskilt nu i en tiden då många isolerar sig digitalt i hemmen tack vare surfplattor och direktkommunicerande ”social” media.

Det kommer att bli en tuff utmaning att verkligen förklara vad det är vi vill och varför, samt att få dessa människor på vår sida för att driva en sådan här fråga igenom.

Länkar

Själva lagen så som den är formulerad idag, det är alltså detta vi vill ändra på.

Retrospelsmässans namninsamling, hjälp till att sprida!

Tankar och ord från andra utanför våra cirklar

ComputerSweden gjorde för en tid sedan en granskning av automatspelslagen och vilka problem den ställer till för gamers idag. Denna artikel är ett MÅSTE att läsa för alla spelintresserade:

Del 1 – Från Flipperstök till Hamburgerkök
Del 2 – Studenten som krockade med byråkraten
Del 3 – Spelcentret sätter hoppet till regeringen

LAN-avgiften tas bort, artikel på idg.se om ett förslag presenterat för riksdagen från ett enigt kulturutskott. I skrivande stund har det inte hänt något med detta förslag. LAN-avgifter är fortfarande (oktober 2015) inte undantagna.

Olaglig XBox på Max, artikel i ComputerSweden.

Det är dags att skrota automatspelslagen, debattartikel på nyheter24.se.

Spelmiljöerna för unga ska vara bra, debattartikel på svd.se.

Avskaffa automatspelslagen, blogginlägg på bloggen Vänsterteknik.

Sveroks tolkning av automatspelslagen, Sverok.se.

Riv ishallarna, blogginlägg av Måns Jonasson på iis.se.